Udzielanie pomocy w trudnych warunkach

Udzielanie pomocy poza sterylnymi warunkami w szpitalu jest trudne, a właśnie w takich warunkach pracują ratownicy medyczni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak sterylności, ruch drogowy – to wszystko wpływa na pracę ratowników, natomiast oni sami muszą zachować pełen profesjonalizm w udzielaniu pomocy. Może dlatego projektowana i przygotowywana odzież dla ratownictwa medycznego powinna spełniać tyle wymogów związanych z bezpieczeństwem, wygodą i możliwością pracy ratowników medycznych.